Disclaimer

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. GasRent Nederland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. GasRent Nederland behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GasRent Nederland.

Een HR Ketel huren

Ik wil een HR-ketel huren, hoe gaat dit in zijn werk?

Welke apparatuur voor uw woning geschikt is, hangt af van uw wensen en specifieke woonsituatie. GasRent Nederland adviseert u hierbij graag.

Onze adviseur komt bij u thuis voor een gedegen analyse en advies en maakt voor u een offerte op maat. U kunt daartoe een afspraak maken per e-mail, of telefonisch via 0183 - 699 464.

Ja, ik wil gratis advies!